کمیسیون ماده 5
 • |

  چه کنیم که شهردار تهران اعتقادی به این قوانین و قواعد ندارد. زاکانی معتقد است این قوانین توسط رقبای سیاسی‌اش و با هدف گران‌سازی و زجر بیشتر مردم نوشته شده است و تنها اوست که به فکر مردم است

 • |

  در قانون گفته شده است که دبیرخانه در شهرداری تهران مستقر بشود. حالا شهرداری اصلا دنبال یک تفسیر خیلی خطرناکتری است که کار را انجام بدهد و مبتنی بر این تفسیر بعضی از بحث‌ها اتفاق می‌افتد. تفسیر این است که چون بعضی از معاونت‌های دستگاه‌ها در کمیسیون هستند و همان دستگاه‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری هستند، دیگر نیازی نیست اصلا مصوبات کمیسیون ماده‌ 5 بیاید و به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد یا تأیید شورای عالی شهرسازی را بگیرد.

 • |

  انتشار نامه‌های متعدد شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به شهرداری تهران، پرده از وقوع یک تخلف بزرگ در شهر تهران برداشت. تخلفی که با نشستن علیرضا زاکانی بر روی صندلی شهرداری تهران سرعت گرفته است

 • |

  گزارشی از نشست کارشناسی با موضوع منفعت عمومی و مصوبات و فرآیندهای کمیسیون ماده 5 در شهر تهران که به همت کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برگزار شد