شورای شهر
 • |

  سامانه شفافیت که الفبای شفافیت در شورا محسوب می‌شود در دوره جدید هنوز به روز رسانه نشده‌ این درحالی است که کمیته شفافیت جزء اولین کمیته‌هایی است که در این شورا تشکیل و رئیس آن مشخص شد.

 • |

  نامزد انتخابات شورای شهر تهران با اشاره به پایین بودن معدل شورا و شهردارِ منتخب اظهار داشت: تفکیک بین امور فرهنگی و امور عمرانی و اجرایی یکی از مهمترین مشکلات در چند دوره اخیر است؛ این دو باید در کنار هم باید باشند.

 • |

  نکته کلیدی و اما تاسف‌بار این مساله آن است که این مناطق درست بیخ گوش شهر‌های بزرگی قرار دارند که همه‌جور امکاناتی در دسترسِ «از آن‌ها بهتران» قرار دارد! و این به معنای ظهور حاشیه‌نشین‌هایی است که چیزی برای از دست دادن ندارند.

 • |

  محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در طی مصاحبه ای دخالت دولت را عامل عقب ماندگی تصمیمات این شورا دانست و از ایده ی دولت محلی در صورت رسیدن به صندلی ریاست جمهوری سخن گفت

 • |

  تاکنون ۶ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل مسائل مالی به دستگاه قضایی احضار و تفهیم اتهام شدند.

 • |

  متاسفانه خیلی‌ها، خصوصا آنهایی که باید نگران اعتماد عمومی به سیستم باشند، چنان مقهور و انگشت‌به‌دهان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند و می‌مانند که یادشان می‌رود اتفاقا یکی از محافلی که تصمیمات و سیاست‌هایش سریع و مستقیم روی زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد، همین مدیران شهری هستند و باید با وسواس بر آنها نظارت کرد و شهر را دست هر ناکسی نداد.