شهید بهشتی
 • |

  شهید بهشتی معتقد بود که پیشرفت سرمایه بزرگ می‌خواهد نه سرمایه‌دار بزرگ. نظام سرمایه‌داری، مبتنی بر سرمایه‌دار بزرگ است. امثال راکفلر این کار را می‌کنند. به نظر ایشان اگر ما تن به سرمایه‌دار بزرگ مانند راکفلرها دهیم، حاکمیت یک اقلیت به اصطلاح قدرتمند را باید بپذیریم و این یعنی سلطه نامرئی آن‌ها بر اقتصاد و سیاست.

 • |

  بخش‌های از صحبت‌های دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد در پاسخ به ادعاهایی که در خصوص دیدگاه اقتصادی شهید بهشتی و روح حاکم بر قانون اساسی مطرح شد

 • |

  بازخوانی یکی از سخنرانی‌های شهیدبهشتی درخصوص مسئله‌ی آزادی که نگاه شهیدبهشتی به مسئله‌ی حجاب در جامعه را نشان می دهد

 • |

  در قرآن‌کریم در زیر واژه اسلام، ما به دو گونه اسلام برخورد می‌کنیم و به‌دنبال آن در جامعه خودمان هم به یک گونه سوم... برای اینکه با اسلام آشناتر شویم، چه بهتر که بازتعریف اسلام را از خود قرآن بگیریم. کلمه اسلام در زبان عربی ازقبیل کلمه تسلیم و استسلام است. اسلام، تسلیم و استسلام یعنی چیزی را پذیرابودن بی‌آنکه دربرابر آن مقاومت و حساسیت منفی داشته باشیم؛ پذیرش کامل، بی‌چون و چرا و بدون مقاومت؛ این می‌شود معنی اسلام.

 • |

  شهیدبهشتی ازجمله شخصیت‌هایی محسوب می‌شدند که بسیار منظم بودند حتی در کارهای روزانه خود این ویژگی شخصیتی را داشتند. به‌علاوه ایشان شخصیتی جامع بودند یعنی ویژگی‌های مذهبی، سیاسی و تشکیلاتی‌بودن را یکجا داشتند. قبل از انقلاب هم ایشان در هر جایی که حضور داشتند این ویژگی‌ها را حفظ می‌کردند مثلا اگر در حوزه علمیه قم بودند، مدرسه‌ای با تشکیلات نوین و کارآمد را تاسیس می‌کردند، اگر در هامبورگ بودند و مسئولیت مرکز اسلامی هامبورگ را برعهده داشتند، در آنجا هم ارتباط خوب و سازنده با دانشجویان و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی داشتند و در کار خود نیز نظم و ترتیبات را رعایت می‌کردند.

 • |

  دکتر کوشا گرجی صفت عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی فرهیختگان بحثی در خصوص نظرات شهید آوینی ارائه کرد