کارگران ساختمانی
  • |

    روز یکشنبه 4 تیرماه نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب کردند. طبق این طرح، قرار بود سهم کارفرما در تامین مالی بیمه، برابر با حداقل دستمزد و قیمت منطقه‌ای ساختمان محاسبه شود اما تنها دو ساعت بعد، این طرح متوقف شد و مجددا قانون سال 1393 مبنای عمل قرار گرفت.

  • |

    سال‌های زیادی می‌گذرد که سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی با مشکل مواجه است. سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند سهم کارفرمایی بیمه را دریافت کند و کارگران ساختمانی نیز نگران بازنشستگی خود هستند. با این‌ وجود، چرا حل این مسئله دو سال به تعویق افتاد؟

  • |

    مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: قریب به ۵۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان می‌توانند از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند و خدمات این سازمان در بخش ساخت و ساز به کارگران ساختمانی محدود نمی‌شود.