باغ گیاه‌شناسی در معرض نابودی

کدخبر: 2379108
خبرنگار:

ناگفته‌های پرونده‌ی باغ گیاه‌شناسی/ مرور برخی از مهم‌ترین مصیبت‌های نظام برنامه‌ریزی شهری در پرونده‌ی باغ گیاه‌شناسی

نسیم‌آنلاین: دکتر جابری مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با نسیم‌‌آنلاین به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی باغ گیاه‌شناسی، برخی از مصیبت‌های مهم نظام برنامه‌ریزی شهری را بیان کردند.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

 

نسخه‌ی باکیفیت این گفت‌وگو را در صفحه‌ی یوتیوب نسیم‌آنلاین مشاهده کنید. (لینک)

ارسال نظر: