بازار نشر
 • |

  نشر هم یک کسب وکار است با این تفاوت که کنشگرهای متفاوتی دارد. بعضی از این کنش‌گرها در نشر باید همه هزینه خود را از فروش کتاب‌های‌شان بدست بیاورند و برخی از کنشگران حوزه نشر برای تأمین هزینه‌هایشان نیاز به فروش کتاب‌های‌شان ندارند.

 • |

  بسیاری معتقدند برگزاری نمایشگاه کتاب باعث کسادی بازار کتابفروشی‌های کوچکتر و توزیع‌کنندگان کتاب خواهد شد. در این میان راه‌حل‌هایی مانند «سامانه‌ی خرید از کتابفروشی» بی‌نتیجه مانده‌اند.

 • |

  ناهماهنگی مدیران حوزه نشر و نبود قوانین بازدارنده و همچنین عدم نظارت، سبب افزایش تخلفات در نشر کتاب شده است. جالب است که بسیاری از این تخلفات با نام قانون صورت می‌گیرد

 • |

  اسدالله شعبانی از انتشار مجموعه "هُلم بده، قِلم بده" باهمکاری حوزه هنری خبر داد/ نبود رقابت میان مهمترین آسیب این حوزه است/ امکانات در اختیار دولت بوده و بخش خصوصی نه توان رقابت با دولت را دارد و انگیزه‌ای برای رقابت بادیگر ناشران؛ بنابراین خلاقیت هم کمتر اتفاق می‌افتد