تأمین اجتماعی
  • |

    شورای نگهبان طرح دو فوریتی "تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند" را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

  • |

    رئیس هیئت‌ مدیره صندوق تامین ‌اجتماعی از اصلاح و بازنگری در تشکیلات این صندوق برای رفع مشکلات مرتبط با این صندوق خبر داد

  • |

    مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی: ادغام وزارت رفاه و کار تأثیری در خدمت‌رسانی صندوق تأمین‌اجتماعی نخواهد داشت