تراکم فروشی
 • |

  رشد عجیب بودجه‌ی شهرداری تهران در سال‌های گذشته سوالاتی در خصوص منبع تامین درآمد شهرداری ایجاد کرده است. درآمدزایی شهرداری تهران در سال گذشته از مرز منابع مصوب در بودجه 1402 گذشت و زاکانی برای خرج این درآمدها متممی را تقدیم شورای شهر تهران کرد. بخشی از منابع مالی شهرداری تهران از بخش‌هایی تامین می‌شود که تبعات خود را در سالهای آینده نشان خواهد داد.

 • |

  در قانون گفته شده است که دبیرخانه در شهرداری تهران مستقر بشود. حالا شهرداری اصلا دنبال یک تفسیر خیلی خطرناکتری است که کار را انجام بدهد و مبتنی بر این تفسیر بعضی از بحث‌ها اتفاق می‌افتد. تفسیر این است که چون بعضی از معاونت‌های دستگاه‌ها در کمیسیون هستند و همان دستگاه‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری هستند، دیگر نیازی نیست اصلا مصوبات کمیسیون ماده‌ 5 بیاید و به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد یا تأیید شورای عالی شهرسازی را بگیرد.

 • |

  رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در سال ۹۹ شهرفروشی و تراکم فروشی در تهران به صفر رسیده است از قوه قضائیه درخواست کرد برای حل معضل گودهای پرخطر ورود پیدا کند.

 • |

  پیروز حناچی افزود: در طرح‌های توسعه شهری۸۲ درصد سرانه‌های پیش‌بینی شده در بخش تجاری و خدمات انتفاعی، ۵۳درصد برای خدمات ورزشی و ۶۰ درصد رشد خدمات عمومی را ایجاد کرد و بدین‌معنا بهره‌وری طرح‌ها بالا نبود