روسیه و چین
  • |

    حامد وفایی، مجید شاکری و مهدی خراتیان در میزگردی به دعوت نسیم‌آنلاین به بحث درباره روابط چین، روسیه و نسبت منافع ملی ایران با آن‌ها پرداختند.

  • |

    ادعای امارات بر مالکیت جزایر سه‌گانه خلیج فارس از زمان جنگ ایران و عراق و حمایت صدام از این ادعا و پیش از آن مطرح بوده است. اما امارات در سال‌های اخیر با کمک شورای همکاری خلیج فارس به سمت جلب حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای از این ادعا حرکت کرده است. در این یادداشت به مرور جنگ بیانیه‌ای امارات علیه ایران پرداخته‌ایم.