عبدالملکی
 • |

  حال که دولتی با شعار مردمی بودن سکان امور را به دست گرفته است به نظر می رسد تغییر سیاست ها به نفع کارگران اصلی ترین سنجه صداقت و کارآمدی آن می باشد، و الا باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

 • |

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتی پیچیده و گسترده است که به شخصی کاردان، متخصص و عملگرا احتیاج دارد و با توجه به اوضاع کارگران در چند سال گذشته، باید حامی کارگر در مقابل کارفرما باشد

 • |

  ایده آزادسازی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی دکتر عبدالملکی، از ایرادات عدیده و اساسی رنج می‌برد. نگاه غلط به رونق بخش مسکن، نگاه غلط به ماهیت نقدینگی، تمایز قائل نشدن برای کیفیت زمین‌ها، عدم توجه به مسئله آب و ساده‌سازی مشکلات صنعت از جمله این ایرادات است.

 • |

  عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با «نسیم»: استقلال بانک مرکزی مهمتر از صندوق توسعه ملی است؛ صندوق باید توسط دولت اداره شود/ رشد ۸۰ درصدی نقدینگی حاصل وابستگی بانک مرکزی به دولت است