مدیریت آب
  • |

    چالش‌های استان خوزستان همچون سایر مسائل کشور حاصل رویکرد مدیریتی دولت دوازدهم است؛ رویکردی که انتظار می‌رود در دولت رئیسی پایان یابد و مدیریت میدانی و مردمی جایگزین آن شود.

  • |

    پیش بینی این است که حدود 70 هزار میلیاردتومان دولت باید خسارت خشکسالی به کشاورزان بدهد. سال گذشته هم که ترسالی بود همین مقدار خسارات برای سیل و آتش سوزی جنگل‌ها دادیم. این چه مدیریتی است؛ اگر باران بیاید خسارت باید بدهیم و اگر باران نباشد باید همان میزان خسارت بابت بیمه و خسارت کشاورزان پرداخت کند؟ این نشان می‌دهد یک جای کار مشکل دارد.

  • |

    بر اساس اعلام مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس رتبه‌بندی کشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محیط زیستی، ایران از نظر مدیریت منابع اب از ۱۰۰ نمره ۲/۷۷ و رتبه ۱۱۷ جهان را بدست آورد