نهادهای فرهنگی
  • |

    «سیاسی شدن فرهنگ» یکی از نتایج فاصله‌ی فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی است. آمارها نشان می‌دهد این فاصله روزبه‌روز درحال افزایش است و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود پیامدهای جبران‌ناپپذیری خواهد داشت.

  • |

    موضوع فرهنگ از ابتدای انقلاب یکی از موضوعات مهم مورد بحث در جامعه ما بوده است که گره خوردن آن با مسائل سیاسی آن را حساس‌تر کرده. بر این اساس باید دید رابطه حاکمیت و فرهنگ در کشور ما چگونه است و چگونه باید باشد؟

  • |

    کرونا به ما نشان داد برخی فعالیت‌های فرهنگی هیچ‌گونه دستاوردی نداشته؛ ‌چراکه تعطیلی آنها مشکل‌ساز نشده است. کرونا تلنگر بسیار خوبی برای ما بوده است، البته اگر از آن درس بگیریم.