واکسیناسیون
  • |

    رسیدن به ایمنی گله‌ای تنها در صورتی امکان پذیر است که میزان واکسیناسیون زیاد باشد. بسیاری از دانشمندان تصور می‌کردند که با ایمن شدن افراد در برابر بیماری و ایجاد ایمنی گله‌ای، جامعه به حالت عادی باز می‌گردد.

  • |

    فوق‌تخصص ICU بیمارستان مسیح‌دانشوری تهران گفت: مدیریت کرونا مدیریتی غیرعلمی بود و به‌طورکلی از فرصت‌هایی که بود، استفاده نشد و مهم ترین امر مدیریت ثابت بود و تغییری در جهت مدیریت نبود. وقتی فرماندهی را در جنگ می‌بینیم که ممکن بود از نظر علم و کارایی پاسخگو نباشد، فرماندهان عوض می‌شدند که متاسفانه در زمینه کرونا تغییری در تشکیلات مدیریت صورت نگرفت.

  • |

    دیرتر از بقیه کشورها وارد ترایال‌های تولید واکسن شدیم، دیرتر از همه کشورها غربالگری و مواجهه فعال را شروع کردیم و دیرتر از همه کشورها و کندتر از آنها درحال تهیه و خرید واکسن از بقیه کشورها هستیم. نیروی مقتدری هم در میدان نیست که حداقل محدودیت‌ها را تشدید کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. یک مدیریت پرتنش، پرحاشیه و پر‌ایراد، عایدی یک سال و اندی از مواجهه مردم ایران با این ویروس کشنده بوده است. مدیریتی که خودش معتقد است: «خیلی خوبیم!»