کارآفرینی
 • |

  برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن باید میزان سرمایه‌گذاری بیش از 15میلیارد تومان باشد. بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را دارد باید سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد درحال حاضر در معادن کوچک بین 20 تا 50شاغل و در معادن بزرگ بیش از 300شاغل وجود دارد.

 • |

  ایجاد شفافیت، ساماندهی وضعیت عرضه تسهیلات و برخورد با بدهکاران بانکی در اولویت کاری دولت قرار دارد به طوری که با ابلاغ وزیر اقتصاد به بانک‌ها بر تسریع در اعلام فهرست بدهکاران بانکی تاکید شده است، در این راستا برخی بانک‌ها نیز انتشار اسامی بدهکاران خود را آغاز کرده‌اند.

 • |

  سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم ترین نهاد های موثر در اقتصاد کشور است. این سازمان  که به دلیل مشکلات ساختاری و سوء مدیریت، گرفتار مشکلات مالی است، با دریافت مبالغ غیر منصفانه از کارفرماها، مشکلات مالی خود را مرهم نهاده است. اما این شرایط، کار را برای بنگاه های تولیدی بسیار سخت کرده است

 • |

  رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کار آفرینی از مهم ترین عرصه های نمایش اقتصاد مقاومتی است تاکید کرد: باید مراقب بودکه ناخوادآگاه به فضای رسانه ای دشمن که تخریب ادبیات این اقتصاد مهمترین هدف آن است ورود نکنیم.

 • |

  سامانه ملی کارآفرینی (سمک) با هدف توانمندسازی جوانان کشور برای راه‌اندازی کسب و کار به ویژه در فضای مجازی، شبکه ملی کارآفرینی جوانان برای حداقل صد هزار نفر از جوانان کشور راه‌اندازی شد.