خدمات وزارت بهداشت در خطه مازندران افزایش یافت.

رونمایی و تحویل موقت بیمارستان 273 تختخوابی قائمشهر

کدخبر: 2375554

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی کشور همزمان با ایام  گرامیداشت هفته دولت ، بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی رازی قائمشهر در زیر بنایی بالغ بر ۲۴.۱۶۷ متر مربع تحویل موقت به دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران  شد.

_J2A9605

بر اساس این گزارش، کمسیون تحویل موقت ، با حضور نمابندگان منابع فیزیکی وزارت بهداشت ، شرکت مادر تخصصی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، پیمانکار و مشاور پروژه مذکور تشکیل شد  و از کلیه طبقات این مجتمع بیمارستانی بازدید کردند.

_J2A9677

حاضران در کمیسیون تحویل موقت ، وضعیت حاضر  این پروژه  را بر اساس شاخص‌های استاندارد ساخت مجتمع های بیمارستانی مد نظر قراردادند.  

براین اساس با رفع مسائل مد نظر کمیسیون تحویل موقت ،بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی قائمشهر  رازی در مرحله افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.

_J2A9621

گفتنی است، دستگاه اجرایی بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی قائمشهر، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی  ایران است.

همچنین شرکت توسعه ابنیه فنی، به عنوان پیمانکار و شرکت مشاور شورا ،مسولیت طراحی و نظارت بر این پروژه بیمارستانی را بر عهده داشتند.

 

_J2A9607

ارسال نظر: