بانک‌ملی ایران رکوردار بیشترین فروش ارز اربعین

کدخبر: 2375617

بر اساس آمار منتشر شده از گزارش فروش ارز اربعین در سامانه سنا تا نوزدهم شهریور ماه، تعداد تراکنش های ثبت شده  بیش از ۲۲۱ هزار تراکنش بوده که بانک‌ملی ایران با بیش از ۱۰۲  هزار رکود بیشترین تعداد سناهای ثبت شده را در اختیار دارد.

 

ارسال نظر: