• |

    اکنون که 20 سال از تاسیس سازمان خصوصی سازی میگذرد میتوان سنجید که کدام یک از اهداف خصوصی سازی در عمل پیگیری شده و…

  • |

    برای اینکه بدانیم سیاستگذار چه چیزی از خصوصی‌سازی می‌خواست لازم است مروری بر تاریخ شکل‌گیری قوانین مربوط به سیاست‌های…

  • |

    اکنون که 20 سال از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد می‌توان قضاوتی نسبی درباره واگذاری‌های انجام شده داشت. برای این‌کار…