انقلاب اسلامی
 • |

  در این سه دهه یک مقداری در دو تا از اینها ادغام صورت گرفته است. یعنی ما الان نمی توانیم بگوییم که در مورد زن و حجاب دیدگاه انقلاب اسلامی کدام است و حرف متحجرین کدام است. در هم رفته است. یک سطحی از قفل شدگی برای همین جاست

 • |

  بازخوانی یکی از سخنرانی‌های شهیدبهشتی درخصوص مسئله‌ی آزادی که نگاه شهیدبهشتی به مسئله‌ی حجاب در جامعه را نشان می دهد

 • |

  شهیدبهشتی: اگر شماها حاضر نشوید، کم حاضر شوید و میدان را برای دیگران باز بگذارید، خطر انحراف انقلاب اسلامی ما به یک بینش ملی گرایانه خیلی بالاست. ملیت برای ما محترم است، وطن برای ما محترم است، اما نه به عنوان مبدا و اصل بلکه به عنوان مسئله درجه دوم. آنچه برای ما به عنوان اصل و ارزش نخستین و مبدا و سرچشمه‌ی ارزش‌های دیگر مطرح است، اسلام است و اسلام است و اسلام

 • |

  شیخ ابراهیم الزکزاکی با اشاره به گسترش نفوذ و اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان تاکید کرد: مردم ایران نباید تصور کنند که انقلاب فقط متعلق به مردم ایران است، نباید فکر کنند که انقلاب محدود به مرزهای جغرافی ایران است، انقلاب اسلامی برای همه مسلمانان جهان است.

 • |

  نگاه رسانه‌زده و انفعالی به انقلاب تحلیل آن را در حد عکس‌هایی از حضور بی‌حجاب‌ها از روزهای پایانی پایین می‌آورد و چشمش را به شعار اصلی انقلاب «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» می‌بندد که در چند ماه آخر و به پیشنهاد بهشتی به جمهوری اسلامی تغییر کرد

 • |

  واضح است دولتی که بخواهد به غربی ها امتیاز دهد یا استانداردهای دوگانه آنها را تمکین کند، ممکن است با میزان رای او مسامحه کنند؛ چنانچه با حکومتهای بی انتخابات و موروثی منطقه هم حرفی از دمکراسی و انتخابات ندارند! اما دولتی که می خواهد مقاومت کند و در مذاکرات و مجامع بین المللی از حقوق ملت دفاع کند، به مشارکت بالاتر و حمایت اکثری تر ملت نیازمند تر است. هم بهانه دمکراسی را از آنها میگیرد هم قدرت ملت را به رخ آنها می کشد.

 • |

  انقلاب اسلامی اساسا انقلابی علیه خون‌سالاری بود اما در حال حاضر روابط خویشاوندی همچون توری همه ساحت اجتماعی ما را در بر گرفته است.