حکمرانی فرهنگی
  • |

    با تغییر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع رویکرد دبیر جدید در حکمرانی فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویکردی که بوی تغییر را نسبت به رویکردهای پیشین به مشام می‌رساند.

  • |

    ماجرای تصمیم‌گیری درمورد وضعیت قانونی حجاب بعد از آشفتگی‌های اخیر همچنان داغ است؛ موضوعی که بیش از هر چیز با «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، طرح‎های اجرایی این ستاد و همچنین اظهارات جنجالی دبیرکل آن گره خورده است.

  • |

    درحالی که نیروی انتظامی اختیار قانونی برای اقداماتی بیرون از سازوکار رسیدگی به جرائم ندارد، اما به مدلی از رسیدگی قضایی رسیده که در ظاهر فرهنگی است اما در واقع روزانه تعداد زیادی از شهروندان را به عنوان مجرم جلب میکند