حکمرانی فرهنگی
 • |

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت فرهنگی در دولت سیزدهم بر پایه تنظیم‌گری و نظارت بنا نهاده شده، نه بر پایه دخالت و تصدی‌گری در امورات فرهنگی گفت: هم اکنون مسیر فعالیت دولت در حوزه فرهنگ از حوزه تصدی به حوزه حمایت نظارت و تسهیل‌گری تغییر یافته است.

 • |

  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی بین‌الملل ایجاد شد. اما شواهد می‌گوید بعد از 28 سال این سازمان نتوانسته است این وظیفه را انجام دهد و عملا به نهادی به موازات دیگر نهادهای فعال در این زمینه تبدیل شده است.

 • |

  در نشست «آسیب‌شناسی حکمرانی پیوست فرهنگی» که به همت اندیشکده حرف پژوهشکده سیاستگذاری شریف و با همراهی اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، گروه فحوا و با حمایت مرکز راهبردی فرهنگ و رسانه برگزار شد، جمعی از کارشناسان و مسئولین به واکاوی این آسیب پرداختند.

 • |

  شهرستانی: هر زمان از مردمی‌سازی صحبت کردیم یا شعار دادیم یا عملاً آن را به بازار آزاد سپردیم.اقتصاد سرمایه‌داری بازی را مصادره می‌کند چون طرح مشخصی برای دولت‌زدایی و مقرارت زدایی دارد و ما بازی را می‌بازیم چون هیچ ساختار دیگری برای مردمی‌سازی نداریم.

 • |

  با تغییر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع رویکرد دبیر جدید در حکمرانی فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویکردی که بوی تغییر را نسبت به رویکردهای پیشین به مشام می‌رساند.

 • |

  ماجرای تصمیم‌گیری درمورد وضعیت قانونی حجاب بعد از آشفتگی‌های اخیر همچنان داغ است؛ موضوعی که بیش از هر چیز با «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، طرح‎های اجرایی این ستاد و همچنین اظهارات جنجالی دبیرکل آن گره خورده است.