حکمرانی فرهنگی
 • |

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت فرهنگی در دولت سیزدهم بر پایه تنظیم‌گری و نظارت بنا نهاده شده، نه بر پایه دخالت و تصدی‌گری در امورات فرهنگی گفت: هم اکنون مسیر فعالیت دولت در حوزه فرهنگ از حوزه تصدی به حوزه حمایت نظارت و تسهیل‌گری تغییر یافته است.

 • |

  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی بین‌الملل ایجاد شد. اما شواهد می‌گوید بعد از 28 سال این سازمان نتوانسته است این وظیفه را انجام دهد و عملا به نهادی به موازات دیگر نهادهای فعال در این زمینه تبدیل شده است.

 • |

  در نشست «آسیب‌شناسی حکمرانی پیوست فرهنگی» که به همت اندیشکده حرف پژوهشکده سیاستگذاری شریف و با همراهی اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، گروه فحوا و با حمایت مرکز راهبردی فرهنگ و رسانه برگزار شد، جمعی از کارشناسان و مسئولین به واکاوی این آسیب پرداختند.

 • |

  شهرستانی: هر زمان از مردمی‌سازی صحبت کردیم یا شعار دادیم یا عملاً آن را به بازار آزاد سپردیم.اقتصاد سرمایه‌داری بازی را مصادره می‌کند چون طرح مشخصی برای دولت‌زدایی و مقرارت زدایی دارد و ما بازی را می‌بازیم چون هیچ ساختار دیگری برای مردمی‌سازی نداریم.

 • |

  با تغییر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع رویکرد دبیر جدید در حکمرانی فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویکردی که بوی تغییر را نسبت به رویکردهای پیشین به مشام می‌رساند.

 • |

  ماجرای تصمیم‌گیری درمورد وضعیت قانونی حجاب بعد از آشفتگی‌های اخیر همچنان داغ است؛ موضوعی که بیش از هر چیز با «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، طرح‎های اجرایی این ستاد و همچنین اظهارات جنجالی دبیرکل آن گره خورده است.

 • |

  درحالی که نیروی انتظامی اختیار قانونی برای اقداماتی بیرون از سازوکار رسیدگی به جرائم ندارد، اما به مدلی از رسیدگی قضایی رسیده که در ظاهر فرهنگی است اما در واقع روزانه تعداد زیادی از شهروندان را به عنوان مجرم جلب میکند