انقلاب
 • |

  نگاه رسانه‌زده و انفعالی به انقلاب تحلیل آن را در حد عکس‌هایی از حضور بی‌حجاب‌ها از روزهای پایانی پایین می‌آورد و چشمش را به شعار اصلی انقلاب «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» می‌بندد که در چند ماه آخر و به پیشنهاد بهشتی به جمهوری اسلامی تغییر کرد

 • |

  در قرآن‌کریم در زیر واژه اسلام، ما به دو گونه اسلام برخورد می‌کنیم و به‌دنبال آن در جامعه خودمان هم به یک گونه سوم... برای اینکه با اسلام آشناتر شویم، چه بهتر که بازتعریف اسلام را از خود قرآن بگیریم. کلمه اسلام در زبان عربی ازقبیل کلمه تسلیم و استسلام است. اسلام، تسلیم و استسلام یعنی چیزی را پذیرابودن بی‌آنکه دربرابر آن مقاومت و حساسیت منفی داشته باشیم؛ پذیرش کامل، بی‌چون و چرا و بدون مقاومت؛ این می‌شود معنی اسلام.

 • |

  وزیر بهداشت گفت: فاصله بین بستری و مرگ بسیار زیاد است و این نشان می‌دهد که شیوه مراقبت از بیماران کرونایی را به خوبی یاد گرفته‌ایم، یکی از این تجربه‌ها، استفاده از تله مدیسین بود.

 • |

  اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از نیمی از قرآن کریم را در دوره‌های متوالی حضورش در زندان به حافظه خود سپرد و در آخرین دوره حضور در زندان ‌که از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ به طول انجامید، از محفوظات خود برای آغاز نگارش تفسیر قرآن بهره برد.

 • |

  در ماجرای قیام ۱۵ خرداد شهیدان طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی دستگیر شدند و بعدها براساس اسناد منتشره معلوم شد که یکی از افرادی که بر اعدام آن دو شهید اصرار داشت حبیب ثابت پاسال از بهائیان بود.

 • |

  یک جامعه‌شناس با بیان اینکه شعارهای اول انقلاب توسط سردار سلیمانی دوباره زنده شد، درباره اینکه چگونه این غیرت ملی در جامعه پویا باقی بماند، گفت: باید مسئولان رفتارشان را تغییر دهند و با مردم با درشتی صحبت نکنند.

 • |

  مدل نگاه جلیلی همین بود، انقلابی گریِ جلیلی مرکز-پیرامون نبود، ما در انقلابی گریِ جلیلی تماشاچی نبودیم، ما کنشگر بودیم، بنابرتوانمان میدان می گرفتیم، بنابر علاقه مان می دویدیم و مرزها در این میان هیچ کاره بودند. جلیلی انقلاب را از تهران به شهرستان می بُرد، هنوز هم می بَرَد