بحران آب
 • |

  این روزها بررسی برنامه هفتم توسعه، در دستور کار مجلس قرار دارد. این برنامه شامل مهم‌ترین سیاست‌های 5 سال آینده‌ی کشور در زمینه‌هایی مانند کشاورزی و مدیریت منابع آب است. مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و علمی، اصلاحات نهایی را انجام دهد تا نه تنها سیاست‌های غلط و غیرکارشناسی، اصلاح و یا حذف گردند بلکه سیاست‌های مهم‌ و اولویت‌‌دار نیز از قلم نیفتند.

 • |

  انتظار اولیه ما از دولت این است که به روح و متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم پایبند باشد و با تدوین سیاست‌هایی در لایحه برنامه هفتم، بتواند به نحو مناسبی زمینه‌ی تحقق اهداف سیاست‌های کلی را فراهم نماید. اما در کمال تعجب می‌بینیم که برای بند فوق‌الذکر هیچ تمهیدات و سیاست‌هایی در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی نشده است

 • |

  دولت باید در چند موضوع «مهم اولویت‌دار روی زمین» که به‌طور جدی بر سرخوردگی و ناامیدی اثر دارد و اقتصاد کشور را روی زمین تهدید می‌کند متمرکز شود.

 • |

  بعد از بسته شدن بند کمال خان و به ثمر نشستن دیپلماسی، وزارت امور خارجه اقداماتی انجام داد که شاهد ورود حدود ۱۰ میلیون متر مکعب آب به خاک کشورمان بودیم، این رقم در برابر حقابه تعیین شده در سال ۱۳۵۱ که ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال بود