بحران آب
 • |

  حکومت در هر جامعه‌ای بزرگ‌ترین دستاورد هر جامعه است. این جمله را وقتی می‌توانیم بهتر درک کنیم که مفهوم استبداد شرقی را بررسی می‌کنیم. در واقع حکومت در ایران برای اداره و انتظام مصرف آب به وجود آمده و دولت از قدیم «بزرگ‌ترین میراب» بوده است. بنابراین راه‌حل کنار‌گذاشتن حکومت از حل معادله آب نیست، بلکه راهکار بازتعریف مجدد سیاست بر مبنای آب و محیط زیست است.

 • |

  یک کارشناس ارشد مدیریت منابع بر این باور است که بحران آب جغرافیای ایران را در مرز فروپاشی قرار داده است؛ داریوش مختاری راه‌حل شیرین‌سازی و انتقال آب دریا را «اقدامی بسیار خطرناک و ناپایدار» توصیف کرده و گفته «چنین پروژه‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی نیز ندارند، نه تنها نمی‌تواند مساله بحران آب را حل کند، بلکه جغرافیای ایران را در یک فلاکت و خطر و دست‌انداز بزرگ می‌اندازد».

 • |

  بستر خشکانده‌ی زاینده‌رود در مقطع ورودی غربی اصفهان به بعد، محل مناقشه‌ی کسانی است که آب دائم و جاری طلب دارند. تاریخ زاینده‌رود پرفراز و نشیب بوده، تاریخی از تُنُکی به طغیان، از خشکی به زایندگی.

 • |

  محمد درویش: ما با حماقت مدیریتی روبه‌رو هستیم. من اسم این بحران را خشکسالی مدیریتی گذاشتم. واقعا مساله همین است.