به نام مردم
 • |

  دکتر آقایی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین از انتخاب بین آزادی اعتراض و خروج می‌گوید

 • |

  بنیانگذاران از اصل 27 قانون اساسی چه میخواستند و در قوانین عادی چه بلایی بر سر این اصل آمد؟

 • |

  وزارت کشور اصلی‌ترین متولی امور سیاسی داخلی است. با افزایش شکاف بین حاکمیت و مردم و بعد از انتخاباتی با پایین‌ترین نصاب مشارکت، انتظار می‌رود دولت جدید نسبت به دولت‌های قبل اهمیت و اولویت بیشتری برای تقویت و گسترش مشارکت سیاسی قائل باشد.

 • |

  مصاحبه جنجالی با جمعی از مردم معترض در خوزستان چه بر سر اعتراضات مردم خوزستان آوردند؟